عنوان
 
ارتباط با جشنواره

سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران: تهران - جاده قديم كرج - جاده شهريار - بعد از سعيد آباد - زيرگذر پل بادامك - جاده حسن آباد خالصه (خيابان شهيد احساني راد)

تلفن و دورنگار: 88319729 - 88838341
تلفنخانه: 7-88828051 داخلي 326
صندوق پستی: 3538 - 15815
کدپستی: 15819


دبیرخانه بخش دانش آموزی و دوره های کاردانی جشنواره جوان خوارزمی: تهران، بلوار آفریقا، خ نیلوفر - معاونت دانش پژوهان جوان

تلفن: 22027827
دورنگار: 2201997

وب گاه: www.khwarizmi.ir
كلیه حقوق مادی و معنوی این سامانه متعلق به جشنواره بین المللی خوارزمی می باشد.
اجرا شده توسط پورتال سازمانی آریانیک