پنجشنبه 2 اسفند 1397
وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران

اخبار

جلسه دفاع از رساله دكتري شيمي تجزيه برگزار شد

  • شنبه 21 بهمن 1396
  • 1073

دانشجوي شيمي تجزيه سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران طي هفته گذشته از رساله دكتري خود دفاع كرد.

دانشجوي شيمي تجزيه سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران طي هفته گذشته از رساله دكتري خود دفاع كرد.

 

به گزارش روابط عمومي، عفت رضائی، دانشجوي دوره دكتري پژوهشكده فناوري‌هاي شيميايي سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران درحضور داوران از رساله خود با عنوان «استخراج و ریزپوشانی عصاره گیاه سرخارگل (اکیناسه پورپورا) و کاربرد آن در تهیه نانوذرات آهن و نقره» دفاع كرد.

راهنمايي اين رساله را دکتر محمد عابدی، عضو هيئت علمي پژوهشكده فناوري‌هاي شيميايي سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران بر عهده داشت.

 سرخارگل (اکیناسه) یکی از ده گیاه داروئی پرفروش دنیاست که از دیرباز در آمریکا و کانادا استفاده می‌شود. این گیاه در ایران نیز کشت و از عصاره آن فراورده​های داروئی متعددی تولید می​شود.

به علت اهمیت گیاه از نظر تولید داروهای گیاهی و فقدان اطلاعات علمی در مورد شرایط بهینه استخراج عصاره، شرایط نگهداری و ذخیره مناسب برای حفظ مواد موثره، مطالعات مختلفی در این رساله انجام شده‌است.

در ابتدا استخراج ماده مؤثره از ریشه گیاه با امواج فراصوت انجام مي‌شود و پارامترهای نوع حلال، ترکيب درصد آن، نسبت جامد به حلال، مدت زمان استخراج و دما بهینه مي‌شود. آنالیز عنصری عصاره اتانولی، متانولی، عصاره آبی و گياه با دستگاه ICP-OES انجام شد و محتوای عناصر سمی وضروری تعیین و در بخش دوم نمونه اندام​های هوایی گیاه اکیناسه پورپورا توسط روش​های استخراج فراصوت، مایکرویو و ماسراسیون برای استخراج شيکوريک اسيد انجام و مقایسه مي‌شود.

بررسی کيفيت عصاره حاصل از اندام‌های هوایی مطابق استانداردهای بین المللی بخش ديگري از تحقيقات است كه در اين بخش نتایج نشان داد مقادیر پارامترهای مورد مطالعه کمتر از مقادیر مجاز ذکر شده در استانداردهای بین‌المللی است و گياه آلوده به عناصر سمی، سموم و آلودگی​های ميکروبی نبوده‌است.

در بخش چهارم از آنجايي که ماندگاری عصاره اين گياه داروئی کوتاه است به منظور بهبود کيفيت محصول، افزايش ماندگاری، سهولت حمل و نقل و کاهش هزينه انتقال و نگهداری، افزايش غلظت آن، از خشک‌کن پاششی برای ميکروکپسوله کردن عصاره استفاده شد و از مالتودکسترين و ژلاتين به‌عنوان معرف خشک کردن برای ميکروکپسوله کردن استفاده شد.

در نهایت از عصاره گیاه برای سنتز سبز نانوذرات نقره و آهن استفاده شد و تاثير ترکيب عصاره در سنتز نانوذرات نقره با دستگاه آناليز اندازه ذرات تعيين و مشخص شد زمانی که عصاره آبی برای سنتز استفاده شده است مقدار ذرات نانو بيشتر است.

همچنين مشخصات نانوذرات با روش​های مختلف شامل تعيين اندازه ذرات با دستگاه اندازه ذرات، ميکروسکوپ الکترونی روبشی و XRD و زتا پتانسیل بررسی شد.

از نتايج حاصل از اين رساله چند مقاله ضمن ارائه در سمینارها علمی در مجلات معتبر ISI و ISC منتشر شده يا در حال انتشار است.

 آخرين اخبار

  • مسير1: جاده قديم کرج، سه راه شهريار، بعد از شهرک سعيدآباد، به طرف حسن آباد خالصه، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • مسير2: بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفي، بعد از ميدان پارسا، انتهاي خيابان انقلاب، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • 56276020-27