سه شنبه 27 آذر 1397

همکاران

همکاران

  • ****  **** (مدير كل دفتر برنامه‌ريزي،نظارت و ارزيابي)
  • مريم محبي (مسئول دفتر برنامه‌ريزي،نظارت و ارزيابي)
  • عطاء امامي (رئيس گروه برنامه‌ريزي و بودجه)
  • فريده محمد خاني غياثوند (كارشناس گروه برنامه ريزي و بودجه)
  • حسن رهنما (رئيس گروه نظارت و ارزيابي)
  • ناصر صادقي (كارشناس مسئول گروه نظارت و ارزيابي)
  • ****  **** (رئيس گروه تشكيلات و بهبود روش‌ها)
  • ربابه جودي (كارشناس مسئول گروه تشكيلات و بهبود روش‌ها)


  • 7338
کليه حقوق سايت متعلق به سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران می‌باشد.
طراحی و توسعه توسط: دفتر فناوری اطلاعات