نشست روسای پارک های علم و فناوری با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری