پایان فرایند فراخوان آذر 1401 جذب اعضای هیئت علمی سازمان

دبیرخانه هیئت اجرایی جذب اعضای هیئت علمی سازمان پرونده‌های متقاضیان را بررسی و به هیات مرکزی جذب ارسال کردند.

به گزارش روابط عمومی: به منظور تکمیل نيروي انساني بعنوان اعضای هیئت علمی در پژوهشكده‌هاي مختلف سازمان با تاکید و پیگیری ریاست محترم سازمان سهمیه 41 نفری فراخوان آذر 1401 به سازمان تخصیص داده شد. متعاقبأ دبيرخانه جذب اعلام نياز را در فراخوان 1401 ثبت و به دنبال آن 936 نفر متقاضي ثبت نام نمودند.

در غربالگری اولیه از میان 936 نفر متقاضی بیش از چهار برابر ظرفیت و بر اساس سوابق و مدارک تحصیلی (165 نفر) انتخاب و این افراد در کارگروه های علمی و عمومی به صورت همزمان در یک روز شرکت نمودند که در نهایت 41 نفر از ایشان در یکصد و پانزدهمین جلسه هیئت اجرایی جذب مورد تایید اعضا قرار گرفته و در نهایت مدارک آنها در پایگاه هیات مرکزی جذب بارگزاری شد.

 

کشور: United Statesآی پی شما: 44.201.94.236مرورگر شما: Unknown ?