کسب رتبه الف توسط نشریه فناوری‌های جدید در صنعت غذا

نشریه فناوری‌های جدید در صنعت غذا رتبه الف را کمیسیون نششریات علمی کسب کرد.

به گزارش روابط عمومی: نشریه فناوری‌های جدید در صنعت غذا با صاحب امتیازی سازمان پوهش‌های علمی و صنعتی ایران و بر اساس آیین نامه نشریات علمی مصوب 1398/02/09 موفق به کسب رتبه الف از کمیسیون نششریات علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری شد.

 

کشور: United Statesآی پی شما: 3.238.121.7مرورگر شما: Unknown ?