رییس «پژوهشکده مطالعات فناوری‌های نوین سازمان» منصوب شد

دکتر عليرضا عشوري با صدور حکمي، دكتر طاهره میرعمادی را به سمت رییس پژوهشکده مطالعات فناوری‌های نوین سازمان پژوهش‎هاي علمي و صنعتي ايران منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی در این حکم آمده است:

 پیرو حکم شماره 323141 مورخ 26/12/97 و با توجه به تعهد، توانمندي‌ و تجارب ارزنده سرکارعالی و بنا به پيشنهاد معاون محترم توسعه فناوري، به موجب اين حكم به سمت "رئیس پژوهشكده مطالعات فناوری‌های نوین " منصوب مي‌شويد.

 انتظار دارد با استفاده از توانمندي‌هاي شخصي و همفكري و همراهي گروههاي تخصصي تابعه و اعضاي هيأت علمي، كارشناسان پژوهشي و ساير همكاران، در جهت توسعه برنامه‌ريزي شده و هدفمند فعاليت‌هاي علمي تخصصي پژوهشكده همت مضاعف نموده و با تلاش مستمر، ضمن كمك تخصصي در افزايش فعاليت‌هاي حمايتي سازمان، در ارتباط با تعريف پروژه‌هاي توسعه فناوري‌هاي نوين مشتري‌مدار و به ويژه پروژه‌هاي کلان و جلب توافق كارفرمايان ذي‌ربط و اجراي آنها، پژوهشكده را بيش از پيش فعال نموده و خدمات ارزشمند و شايسته‌اي را براي توسعه كشور در عرصه فناوري پايه‌گذاري نمائيد، به نحوي كه آن پژوهشكده در اين عرصه پيشرو و الگو گردد و توانمندي‌هاي بالقوه آن تجلي عيني يابد و افتخار آفرين شود. از خداوند متعال توفيقات شما را در انجام وظائف و تحقق اهداف مذكور را مسئلت دارم.