جذب پژوهشگر دوره پسادکتری

پژوهشکده برق و فناوری اطلاعات سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران با حمایت صندوق حمایت از پژوهشگران از دانش‌آموختگان مقطع دکتری در رشته‌های مهندسی پزشکی (بیوالکتریک- بیومکانیک)، مخابرات-الکترونیک، کامپیوتر و فناوری اطلاعات از طریق بررسی سوابق پژوهشی و مصاحبه حضوری برای یک دوره یک ساله پژوهشگر می‌پذیرد.
افراد علاقمند می توانند نسبت به ارسال رزومه خود به نشانی الکترونیکی دکتر فیروزمند firouzmand@gmail.com یا  firouzmand@irost.org  اقدام کنند.