دکتر اسماعیلیان به عنوان عضو شورای تحصیلات تکمیلی منصوب شد

دکتر علی الیاسی معاون توسعه فناوری سازمان با صدور حکمی دکتر محمد اسماعیلیان را به عنوان عضو شورای تحصیلات تکمیلی سازمان منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی در این حکم آمده است:

"با توجه به دانش و تجارب ارزنده جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان عضو  “شورای تحصیلات تکمیلی” منصوب می‎شوید. امید است ضمن هم‌فکری با دیگر اعضاء نقش مهمی در راستای ارتقاء جایگاه آموزشی سازمان ایفا نمایید. توفیق جنابعالی را از درگاه ایزد منان خواستارم. "