رییس «کتابخانه و انتشارات سازمان» منصوب شد

دکتر علی الیاسی با صدور حکمي، دكتر مریم عطاپور آسیابر را به سمت رییس کتابخانه و انتشارات سازمان سازمان پژوهش‎هاي علمي و صنعتي ايران منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی در این حکم آمده است:

"نظر به مراتب تعهد و شايستگي سرکارعالی و بنا به پيشنهاد مدیر کل محترم پژوهش، فناوری و آموزش، به موجب اين حكم به عنوان “رئیس کتابخانه و انتشارات” منصوب مي‌شويد.  امید است با بکارگیری تجربیات موجود در سطح سازمان و دیگر مراکز دانشگاهی و پژوهشی و هم‌چنین استفاده از همکاری اعضای محترم سازمان، در انجام وظایف محوله در خصوص حفظ و نگه‌داری کتب و اسناد ارزشمند علمی، توسعه امور مربوط به کتابخانه و ارتباطات بین کتابخانه‌ای و پایگاه‌های داده‌ای و هم‌چنین توسعه امور مربوط به انتشارات و نشریات موفق و مؤید باشید."

هم‌چنین ایشان در پیام دیگری از زحمات دكتر مهرداد آذین در دوره مدیریت کتابخانه و انتشارات سازمان قدردانی کرد.