بیست و سومین دوره جشنواره جوان خوارزمی

متقاضیان شرکت در بیست و سومین جشنواره جوان خوارزمی می‌توانند از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی جشنواره خوارزمی www.khwarizmi.ir و پایگاه اطلاع‌رسانی جشنواره جوان خوارزمی http://www.irost.org/young در قسمت سامانه جامع جشنواره‌های خوارزمی نسبت به ثبت‌نام و ارائه مشخصات فردی اقدام کنند.