توليد محصولات بيوپليمر از ضایعات مواد غذایی

به همت پژوهشگران مستقر درسازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران محقق شد؛
محصولات بيوپليمر از ضایعات مواد غذایی و نشاسته در پارک علم و فناوری سازمان تولید شد.

به گزارش روابط عمومی: شركت دانش بنیان بسپار پیشرفته شریف از شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران  در حوزه پليمرهاي سبز  از نشاسته و همچنين ضايعات مواد غذايي (مانند ضايعات پودر قهوه) محصولات بيوپليمر تولید می‌کند. اين محصولات براي توليد كيسه‌هاي پايه نشاسته (گياهي) و محصولات بايوپليمري استفاده مي‌شود.

قابل ذکر است شركت دانش بنيان بسپار پيشرفته شريف در زمينه‌ي طراحي و توليد نانوكامپوزيت‌هاي پليمري فعال يا وظيفه دار (active/functional) نیز در حال فعاليت است. اين محصولات بصورت گرنول‌هاي پليمري (مستربچ و كامپاند) در اين شركت توليد مي‌شوند. يكي از حوزه هاي كاربردي اين گرنول‌ها در صنعت بسته بندي مواد غذايي و كشاورزي مي‌باشد. وظيفه اصلي اين بسته بندي‌ها افزايش زمان ماندگاري محصولات غذايي و كشاورزي است.

در واقع مي‌توان محصولات اين شركت در این زمینه  را به دو گروه محصولات مياني شامل مستربچ و كامپاندهاي پليمري و هم‌چنين محصولات نهايي شامل كيسه‌هاي بسته بندي تقسيم بندي کرد.

مستربچ‌هاي عرضه شده توسط اين شركت شامل مستربچ آنتي باكتريال، مستربچ آنتي بلاك، مستربچ آنتي فاگ (ضد مه)، مستربچ هيدروفيل، مستربچ سپر/جاذب اكسيژن، مستربچ كنترل كننده ي رطوبت، مستربچ easy peel، مستربچ ضد اشتعال و مستربچ ليزر پرينت را اشاره کرد.

علاوه بر اين، كيسه هاي بسته بندي افزايش دهنده ماندگاري محصولات غذايي و كشاورزي نيز توسط اين شركت به بازار عرضه مي‌شود. اين كيسه‌ها با نام تجاري active packaging و به صادركنندگان محصولات كشاورزي و انبارداري اين محصولات، عرضه مي‌شود.

لازم به ذكر است كه با استفاده از اين كيسه‌هاي اكتيو زمان ماندگاري محصولات كشاورزي حداقل دو برابر خواهد شد و اين امكان را به صادركنندگان اين محصولات مي‌دهد كه محصول را به مسافت هاي دورتر ارسال كنند.